فهرست,و اطلاعات اردوگاه های دانش آموزی استان اصفهان
1394/12/03,24:38

فهرست اردوگاه های دانش آموزی استان اصفهان اردوگاه استانی شهید بهشتی اصفهان آدرس : استان اصفهان - شهر اصفهان - اصفهان - اتوبان ذوب آهن -

لیست مشخصات کارشناس مسئولان فعالیت های اردویی و کانون های کل کشور
1394/11/12,23:04

لیست مشخصات کارشناس مسئولان فعالیت های اردویی و کانون های کل کشور ردیف نام استان نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن همراه وثابت 1 آذربایجان شرقی یعقوب فنائی کارشناس مسئول فعالیتهای اردویی 09143014809 04135571710 2 آذربایجان

توصیه های مهم مقررات عمومی اردوگاه های دانش آموزی
1394/11/11,22:53

/files/549/far/ordo/توصیه های مهم مقررات عمومی اردوگاه های دانش آموزیبه اردوگاهها94.pdf

بازدید معاون پرورشی اداره کل اموزش و پرورش از اردوگاه شهید مطهری زرین شهر
1394/05/01,18:57

معاون پرورشی اداره کل متبوع روز چهارشنبه 94/04/10 از اردوگاه شهید مطهری بازدید نمودند آقای احمدی ضمن بازدید از اردوگاه ،فضای اردوگاه

اسامی کارشناسان پیگیراردویی استانها
1394/01/26,13:08

اسامی کارشناسان پیگیراردویی استانها -94-93 ردیف استان نماینده اردویی شماره تماس 1 آذربایجان شرقی یعقوب فنایی 4115571710 2 آذربایجان غربی محمدفاطمی 4412237679 3 اردبیل سیدعلی سیدی 5521757 4 اصفهان کاظم امینی 32239504 5 البرز مهدی کمال زارع 32521532 6 ایلام صفرصیدی 3345251 7 بوشهر نادراعتصامیان 2533506 8 چهارمحال بختیاری علی عبدی 9133841211 9 خراسان جنوبی مهدی مودی 4424725 10 خراسان رضوی سیدمحمدباقرحسینی 2219213 11 خراسان شمالی مهدی حسن زاده 2239120 12 خوزستان مرتضی

ثبت نام اردوهای دانش آموزی
1393/09/18,11:17

ثبت نام اردوهای دانش آموزی در سامانه ثبت نام اردو ها انجام خواهد شد

ادامه مطالب
test