همانطور که می دانید ۱۳ دیماه دومین سالگرد فرمانده دلها سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است.
رهبر معظم انقلاب فرموده اند " سردار شهید عزیزما را به چشم یک مکتب و مدرسه درس آموز نگاه کنید"‌.
از امروز سعی می کنیم مطالب و محتواهایی تحت عنوان
#مکتب_مدرسه_حاج‌_قاسم
برای دانش آموزان عزیز استان اصفهان در کانال اداره فرهنگی هنری استان بارگذاری نماییم.
test