تاریخچه و آداب و رسوم شب یلدا 
 
💥نزدیک به چند هزار سال است که آخرین شب پاییز یعنی شب یلدا که تاریک ترین و درازترین شب سال است توسط ایرانیان جشن گرفته می شود و آیین ها و رسومات مختلفی در این شب به یاد ماندنی در کنار هم سپری می کنند ، شب زیبایی که در شهرهای مختلف ایران آداب و رسومی دارد.
💠 ما قصد داریم در چند قسمت برخی از این آداب و روسوم  فرهنگی را به شما اعضای دوست داشتنی کانال اصفهان فرهنگ معرفی نماییم. 
جهت دریافت فایل های بیشتر به کانال اصفهان فرهنگ در شبکه شاد با لین isffarhang@ مراجعه کنید.
test