✍موضوع: القاب شهرهای ایران 
🔷(هرشهر ایران به چی معروفه)  
🔸قسمت پنجم
✅  ایران سرزمینی است چهار فصل با اقلیم‌های متفاوت و فرهنگ‌های متنوع، از این رو هر کدام از شهرهای ایران، ویژگی‌های مختلفی دارند. 
برای آنکه بدانید هر شهر ایران به چه لقبی شهرت دارد با این مطلب خواندنی با اصفهان فرهنگ همراه باشید.
╭┅┅┅┅❀🌺❀┅┅┅┅╮
مارا‌با‌لینک‌زیربه‌دوستان‌خو‌دمعرفی‌کنید
#اصفهان‌فرهنگ کلیڪ‌ڪنید ⇩⇩⇩
@isffarhang
فرهنگی‌هنری‌‌آموزش‌‌پرورش‌اصفهان
╰┅┅┅┅❀🌺❀┅┅┅┅
دانش آموزان و علاقمندان به این محتوا جهت دریافت فایل های مورد نظر به کانال اصفهان فرهنگ در شبکه شاد با لینک isffarhang@  مراجعه نمایند.
test