در اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان برگزار شد؛
جلسه مجازی کارشناسان حوزه فرهنگی هنری و اردویی نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان اصفهان
 
جلسه مجازی کارشناسان حوزه فرهنگی هنری و اردویی نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان اصفهان به صورت ویدیو کنفرانس در اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان جلسه ویدئو کنفرانس  کارشناسان حوزه فرهنگی هنری و اردویی مناطق و نواحی با حضور مهدی اسماعیلی معاون پرورشی و فرهنگی، مرتضی شکری رئیس اداره فرهنگی هنری،اردوها و فضاهای پرورشی و کارشناسان حوزه فرهنگی هنری و اردوهای اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان برگزار شد.
در این نشست در خصوص دستورالعمل های ارسالی از معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت متبوع در اجرای مطلوب شیوه نامه  بیست و دومین دوره مسابقات پرسش مهرریاست محترم جمهور،چهلمین دوره جشنواره فرهنگی هنری "فردا" ، فعالیتهای کانون های فرهنگی تربیتی، اردوهای دانش آموزی، شوراهای دانش آموزی ، ایام الله و مناسبتهای ملی مذهبی از جمله 13 آبان ، حوزه عفاف و حجاب ، راهیان نور دانش آموزان ، کتاب و کتابخوانی  تاکید گردید.