آدرس: میدان امام حسین - خیابان باغ گلدسته - خیابان هشت بهشت - اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان -ساختمان شماره 2-اداره فرهنگی و هنری-آدرس 2 مجموعه اداری امیرکبیر خیابان 22 بهمن 
 
رئیس اداره فرهنگی و هنری 37108550
کارشناس مسئول کانونها و اردوها: 37108552
کارشناس مسئول فرهنگی و هنری 37108553
کارشناسی مناسبتها 37108551
کارشناسی بسیج دانش آموزی 37108551
تالار فرهنگیان 32227272
فروشگاه کتاب فرهنگیان1 32203866
فروشگاه کتاب فرهنگیان 2 32676778
اردوگاه استانی شهید بهشتی 37442700
نمابر 32239504
کد پستی 8145813331
 
test